ARA SUPER 350SC Chặn đứng, tiêu diệt ngay lập tức khi bào tử nấm bám vào bề mặt cây trồng

ARA SUPER 350SC Bảo vệ mọi bộ phận cây trồng với tính thấm sâu và lưu dẫn mạnh mẽ

ARA SUPER 350SC Kéo dài tuổi thọ lá cây trồng. Nhất là kéo dài tuổi thọ lá đòng cây lúa


Ngày đăng: 09/08/2021