Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình vì sự hài lòng của khách hàng.

  Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện bằng cách lắng nghe những ý kiến ​​quý báu của bạn và cung cấp dịch vụ tốt nhất.

  chính sách bảo mật

  • Mục đích và các hạng mục thu thập thông tin cá nhân
  • Mục đích thu thập: Xử lý các khiếu nại phàn nàn dịch vụ và sản phẩm, cung cấp thông tin trồng trọt (thông tin sản phẩm và thông tin dịch hại), nhận dạng sản phẩm, ngăn chặn việc sử dụng trái phép của khách hàng xấu, lưu trữ hồ sơ để giải quyết tranh chấp
  • Mục: Tên, địa chỉ, số điện thoại, emai.
  • Phương pháp thu thập thông tin cá nhân: hỏi khách hàng qua các hoạt động, các chương trình trực tiếp, …v.v.v.
  • Thời gian xử lý và lưu giữ thông tin cá nhân: Cho đến khi yêu cầu xóa

  (*) Không bỏ trống những mục này