• Logo là biểu tượng của sự liên kết giữa Ngọc Tùng và Samgong Hàn Quốc thể hiện hình dạng của một loại cây và SG (tên viết tắt của SamGong).
  • Dựa trên ba ý nghĩa của Samgong (cùng tồn tại, cộng sinh, đồng thịnh vượng), hình dáng của cây là hình ảnh thân thiện với môi trường của Công Ty SX TM DV Ngọc Tùng và là biểu tượng của sự sinh trưởng và phát triển.
  • Màu xanh lá cây là biểu tượng cho tinh thần luôn xanh và ý chí của SG NGOC TUNG với thiên nhiên và tương lai.

Màu sắc logo thể hiện 3 màu chính  
Logo hiện hành