GEKKO 20SC Hoạt chất thế hệ mới
GEKKO 20SC Chuyên trừ nấm khó trị: Sưng rể bắp cải, xì mủ sầu riêng
GEKKO 20SC Thời gian cách ly ngắn, phù hợp với sản xuất rau quả sạch an toàn

Ngày đăng: 27/07/2021