Tin tức

Dự đoán sâu bệnh

obv_1

Những loại sâu bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 2-8/3)

08:10 | 02/03/2015
Tại các tỉnh phía Bắc, ốc bươu vàng tiếp tục gây hại trên lúa tại các khu vực gần ao hồ, sông suối, khu đồng trũng ...

ch_mc

Những loại sâu bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 26/1 - 1/2)

09:35 | 27/01/2015
Tại các tỉnh phía Bắc, chuột tiếp tục phát sinh gây hại có xu hướng tăng trên diện tích mạ và lúa sạ tại ...

kho_van

Dự báo sâu bệnh tuần từ 20 - 26/10

07:33 | 21/10/2014
Tại các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên, bệnh khô vằn, bệnh lem thối hạt... tiếp tục phát sinh gây hại nhẹ chủ yếu trên ...

ch_mc

Dự báo sâu bệnh tuần từ 13-19/10

11:12 | 13/10/2014
Tại các tỉnh phía Bắc, rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại mức độ nhẹ đến trung bình trên trà lúa trỗ - chín.

ch_mc

Dự báo sâu bệnh tuần từ 22 - 29/9

11:04 | 23/09/2014
Tại các tỉnh phía Bắc, sâu đục thân 2 chấm tiếp tục gây dảnh héo, bông bạc trên trà lúa muộn tại các ...

ch_mc

Dự báo sâu bệnh tuần từ 11 - 17/8

09:00 | 11/08/2014
Tại các tỉnh phía Nam, do lúa HT đang thu hoạch rộ, diện tích nhiễm bệnh đạo ôn sẽ tiếp tục giảm.

665x454_lua_1

Dự báo sâu bệnh tuần từ 4-10/8

10:54 | 04/08/2014
Tại các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên, bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đốm nâu nghẹt rễ... rải rác hại nhẹ lúa ...

ch_mc_1

Dự báo sâu bệnh tuần từ 28/7-3/8

09:37 | 28/07/2014
Tại các tỉnh phía Bắc, rầy nâu, rầy lưng trắng tích lũy mật độ và gia tăng trên lúa HT giai đoạn làm đòng mức ...

choico_1

Dự báo sâu bệnh tuần từ 21-27/7

15:26 | 21/07/2014
Bệnh chồi cỏ tiếp tục gây hại trên ruộng mía bị nhiễm bệnh, hại nặng những ruộng chưa được tiêu hủy hoặc tiêu hủy chưa triệt ...

chuot_1

Dự báo sâu bệnh tuần từ 14-20/7

10:37 | 14/07/2014
Chuột tiếp tục gây hại trên mạ, lúa mới gieo và lúa đứng cái làm đòng; đặc biệt, trên các khu ruộng ...

ch_mc

Dự báo sâu bệnh tuần từ 7-13/7

13:19 | 07/07/2014
Tại các tỉnh phía Bắc, trứng sâu đục thân hai chấm tiếp tục nở, sâu non gây dảnh héo trên mạ và lúa mùa ...

index

Dự báo sâu bệnh tuần từ 30/6 - 6/7

10:02 | 01/07/2014
Tại các tỉnh Nam Trung bộ, Tây Nguyên, sâu đục thân 2 chấm, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh lem lép thối ...

obv_1

Dự báo sâu bệnh tuần từ 23-29/6

10:26 | 23/06/2014
Tại các tỉnh phía Bắc, châu chấu, chuột, bọ trĩ, sâu keo, ốc bươu vàng… tiếp tục phát sinh gây hại tăng trên ...

dao_on_la

Dự báo sâu bệnh tuần từ 16-22/6

13:30 | 17/06/2014
Tại các tỉnh phía Bắc, chuột tiếp tục phát sinh trên các trà lúa muộn giai đoạn chín sáp và trên trà ...

ruong_chuot

Dự báo sâu bệnh tuần từ 2-8/6

09:25 | 02/06/2014
Tại các tỉnh phía Bắc, chuột tiếp tục phát sinh trên các trà lúa muộn giai đoạn chín sáp và lúa HT ...

ch_mc_1

Dự báo dịch hại tuần từ 26/5-2/6

12:44 | 27/05/2014
Tại các tỉnh phía Bắc, rầy nâu - rầu nâu nhỏ - rầy lưng trắng lứa 3: Tiếp tục tăng mật độ và gây hại diện rộng trên ...