TUNGMANZEB 800WP

PHÒNG TRỪ PHỔ RỘNG CÁC LOẠI NẤM BỆNH


Thành phần hoạt chất:

  • Mancozeb 800 g/kg
  • Phụ gia và chất mang 200 g/kg

Khối lượng tịnh: 100gr, 1kg

Danh mục: Từ khóa:

Liên hệ báo giá:

(028)-37754036

Đặc tính:

  • Thuộc nhóm Dithiocarbamate. Là thuốc trừ nấm tiếp xúc, phổ rộng

Ưu điểm:

  • Hiệu quả kinh tế cao.
  • Ngoài khả năng trừ bệnh, Thuốc còn cung cấp nguyên tố vi lượng Zn và Mn cho cây trồng.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây Trồng Đối Tượng Liều Lượng Thời Điểm Cách Xử Lý
Lạc, ngô Đốm lá 2 kg/ha Khi tỷ lệ bệnh đạt 5-10% – Lượng nước phun: 400-500 lít/ha

 

Lạc Rỉ sắt
Cà phê Rỉ sắt 0,4%
Điều Thán thư 0,3-0,4% Phun ướt đều cây trồng vào giai đoạn cây ra hoa
Lúa Bệnh lem lép hạt 1,2-2 kg/ha Khi lúa bắt đầu trổ_trổ đều
Ngô Rỉ sắt 2 kg/ha Khi tỷ lệ bệnh đạt 5-10%

 


Lưu ý:

  • Thời gian cách ly: 14 ngày.
  • Đối với bệnh thán thư trên điều: cần chú ý theo dõi các giai đoạn điều ra chồi non, nụ hoa, quả non để xử lý kịp thời, nhất là khi thời tiết có ẩm độ cao, sương mù nhiều.

PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI NẤM BỆNH