‼️ Chất lượng đất ngày càng tệ, hạn hán thiếu nước dẫn đến cây héo chết khô thì đương nhiên nhưng có nước thì cây vẫn thiếu nước và héo dẫn đến giảm năng suất.🍂
🔎Nguyên nhân chính:
🔸Từ việc lạm dụng phân bón hoá học quá mức.
🔸 Phân bón hoá học sẽ phản ứng với thành phần khoáng trong đất tạo thành kết tủa và hình thành hệ keo.
🔸 Quá trình này làm đất bị kết khối dẫn đến hệ quả là đất khó thấm nước, khó chứa nước, rễ cây khó phát triển, chứa ít oxy và hệ sinh sinh vật gần như không phát triển.
🔸 Ngay cả khi tưới nước thì phần lớn nước sẽ bị trôi đi mà không thấm xuống đất gây lãng phí nguồn nước.
🔸 Nước càng ngày càng hiếm do hậu quả của biến đổi khí hậu.
👉Để tăng cường hiệu quả và bền vững cho nông nghiệp thì CẢI TẠO ĐẤT là con đường bắt buộc phải thực hiện ngay từ bây giờ để giảm thiểu được tác động tiêu cực không chỉ của biến đổi khi hậu mà cả từ con người.
🌟Và điều kì diệu đã đến, sau quá trình áp dụng bộ sản phẩm phân UDP của Ngọc Tùng để cải tạo đất, nhà nông cực kì tâm đắc và quyết định áp dụng bộ sản phẩm cho các mảnh ruộng khác anh đang canh tác. Lúa được áp dụng bộ sản phẩm phân UDP Ngọc Tùng đã cho kết quả có màu xanh rất đẹp, lá rất dầy, rất to, cứng cây, bông lúa rất dài.
👉Chúng ta hãy cùng xem làm thế nào mà ruộng lúa của nhà nông lại hiệu suất cao như thế này nhé❤
_________________________________
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC TÙNG 🇻🇳🇰🇷
🌍 Website:
☎️ Hotline: 1800 0009 ☎️