🎁 Nhằm cảm ơn quý bà con nông dân đã ủng hộ và tin dùng sản phẩm của Công ty SamGong Ngọc Tùng JSC trong thời gian qua. Và thể hiện lòng biết ơn, nay công ty có thực hiện chương trình “TRI ÂN NÔNG DÂN – GIA TĂNG NĂNG SUẤT” dành cho quý bà con nông dân như sau:
⏳Thời gian áp dụng:
22/08/2023 đến hết ngày 30/09/2023
👉Khi mua suất hàng 500.000đ: Tặng 1 gói hạt nêm Aji-ngon 400g
👉Khi mua suất hàng 1.000.000đ: Tặng 1 chai dầu ăn 1 lít
👉Khi mua suất hàng 2.000.000đ: Tặng 1 bình đá 3 lít
🎁 ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
Dành cho bà con nông dân mua các sản phẩm Thuốc BVTV & Phân bón lá. Phân bón hữu cơ Samic tại các đại lý Cấp 2 tham gia chương trình của công ty Ngọc Tùng.