CAM KẾT & HÀNH ĐỘNG

Hơn 20 năm hình thành và phát triển, Công ty Ngọc Tùng luôn đề cao hoạt động đào tạo đội ngũ nhân viên. Đứng trước những chuyển biến phức tạp của thế giới, ảnh hưởng rất lớn đến nền nông nghiệp trong đó có Việt Nam. Công ty Ngọc Tùng tổ chức Chương Trình Tập Huấn diễn ra tại tại khách sạn Eden Star Sài Gòn – Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 17-18/3/2022. Với sự tham gia của Ban Tổng Giám Đốc, đội ngũ nhân viên Kinh doanh và Marketing với chủ đề: “CAM KẾT & HÀNH ĐỘNG”.

Chương trình được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm mục tiêu gắn kết tinh thần đồng đội, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu Công ty đề ra.

Ngoài các hoạt động gắn kết đội ngũ nhân viên, chương trình còn triển khai cho nhân viên “Chiến lược Marketing, triển khai sản phẩm mới của Công ty và chính sách bán hàng Quý 2/2022’’

Buổi tập huấn còn có sự tham dự, động viên tinh thần của ông Son Ji Myoung – Tổng Giám Đốc công ty Ngọc Tùng đến toàn thể nhân viên. Sau buổi tập huấn, toàn thể nhân viên và Ban Tổng Giám Đốc Công ty cùng ‘’ĐỒNG LÒNG’’ ‘’CAM KẾT & THỰC HIỆN’’ đạt chỉ tiêu năm 2022 Công ty đã đề ra.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình.