Tin tức

Dự đoán sâu bệnh

Dự báo sâu bệnh tuần từ 08-14/10/2012

15:12 | 10/10/2012
1. Các tỉnh phía Bắc a) Trên lúa - Sâu đục thân 2 chấm: Sâu non tiếp tục nở và gây bông bạc trà lúa ...

DỰ BÁO SÂU BỆNH TUẦN TỪ 1 - 7/10

09:49 | 01/10/2012
1. Các tỉnh phía Bắc a) Trên lúa - Sâu đục thân 2 chấm: Trứng nở, sâu non tiếp tục gây bông bạc trà lúa ...

DỰ BÁO SÂU BỆNH TUẦN TỪ 24-30/9

12:10 | 24/09/2012
  1. Các tỉnh phía Bắc a) Trên lúa - Sâu đục thân 2 chấm: Trưởng thành lứa 5 tiếp tục vũ hoá và đẻ ...

Dự báo sâu bệnh tuần từ 17 - 23/9/2012

10:17 | 21/09/2012
  1 Các tỉnh phía Bắc a ) Trên lúa    - Sâu đục thân 2 chấm: Trưởng thành lứa 5 tiếp tục vũ hoá ...

DỰ BÁO SÂU BỆNH TUẦN TỪ 27/8 - 2/9

08:03 | 29/08/2012
  1. Các tỉnh phía Bắc a) Trên lúa - Sâu cuốn lá nhỏ: Trưởng thành lứa 6 vũ hoá rộ và đẻ trứng, ...

Bản Tin Dự Báo Sâu Bệnh Tuần Từ 16 - 22/07/2012

09:57 | 20/08/2012
1 Các tỉnh phía Bắc  a) Trên mạ, lúa hè thu, lúa mùa sớm  - Sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục phát sinh, ...

DỰ BÁO SÂU BỆNH TUẦN TỪ 13- 19/8

08:28 | 15/08/2012
  1. Các tỉnh phía Bắc a) Trên lúa

DỰ BÁO SÂU BỆNH TUẦN TỪ 6-12/8

08:22 | 08/08/2012
  1. Các tỉnh phía Bắc a) Trên mạ, lúa HT, mùa sớm - Sâu cuốn lá nhỏ: Trưởng thành lứa 5 tiếp tục vũ ...