Tin tức

Dự đoán sâu bệnh

Dự báo sâu bệnh tuần từ 21-27/1

13:17 | 21/01/2013
Do rét gây ra hiện tượng trắng lá, một số diện tích có thể bị chết rét. Cần chăm sóc và chống rét cho mạ, lúa ...

DỰ BÁO SÂU BỆNH TUẦN TỪ 14-21/1

13:17 | 14/01/2013
Theo dõi và phòng trừ ốc bươu vàng, bệnh nghẹt rễ trên những diện tích lúa bén rễ hồi xanh, vùng thấp trũng.

DỰ BÁO DỊCH HẠI TUẦN TỪ 7 – 14/1/2013

11:32 | 07/01/2013
1. Các tỉnh phía Bắc - Trên mạ, lúa: Sâu đục thân 2 chấm, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu - rầy lưng ...

benh_dao_on

Dự báo sâu bệnh tuần từ 10-17/12

07:48 | 11/12/2012
1. Các tỉnh phía Bắc - Trên mạ: Sâu đục thân 2 chấm: Tiếp tục vũ hóa, đẻ trứng; rầy nâu - rầy lưng ...

bo_tri

Dự báo sâu bệnh tuần từ 03-09/12/2012

07:59 | 05/12/2012
1. Các tỉnh phía Bắc - Cây vụ đông: Sâu đục thân, bắp, rệp, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá hại tăng trên ngô; ...

du_doan_sau_benh

DỰ BÁO SÂU BỆNH TUẦN TỪ 26/11 - 2/12

10:18 | 26/11/2012
1. Các tỉnh phía Bắc - Cây vụ đông: Chú trọng lên luống, làm rãnh thoát nước, bổ sung phân lân để ...

rep_sap

Dự báo sâu bệnh tuần từ 19-25/11

10:06 | 20/11/2012
1. Các tỉnh phía Bắc - Cây vụ đông: Sâu đục thân, bệnh lùn sọc đen, sâu cắn lá, rệp, bệnh khô vằn ...

sau_duc_than

Dự báo sâu bệnh tuần từ 12-18/11

13:43 | 12/11/2012
Sâu đục thân, bệnh lùn sọc đen hại tăng, sâu cắn lá, rệp, bệnh khô vằn hại nhẹ; sâu cuốn lá, ruồi đục ...

sau

Dự báo sâu bệnh tuần từ 5-11/11/2012

11:12 | 06/11/2012
1 Các tỉnh phía Bắc    - Cây vụ đông:      Chú trọng lên luống, làm rãnh thoát nước ...

ray_nau

Dự báo sâu bệnh tuần từ 29/10-04/11/2012

10:35 | 01/11/2012
1. Các tỉnh phía Bắc - Cây vụ đông: Chú trọng lên luống, làm rãnh thoát nước, bổ sung phân lân để ...

ray

DỰ BÁO SÂU BỆNH TUẦN TỪ 22 - 28/10

10:46 | 22/10/2012
1. Các tỉnh phía Bắc a) Trên lúa - Rầy nâu, rầy lưng trắng: Rầy lứa 8 tiếp tục hại diện hẹp trên các giống nhiễm, ...