Tin tức

Dự đoán sâu bệnh

ch_mc

Dự báo sâu bệnh tuần từ 19-25/5

12:35 | 19/05/2014
Tại các tỉnh phía nam, rầy nâu trên đồng phổ biến tuổi 5 - trưởng thành và trong những ngày tới rầy nâu sẽ phát ...

lem_lep_hat

Dự báo dịch hại tuần từ 21 - 29/4

13:04 | 22/04/2014
Bệnh lem lép hạt phát sinh tại các vùng thường bị hàng năm tại các tỉnh Bắc Trung bộ, cần phòng chống ngay khi lúa ...

dao_on_la

Dự báo sâu bệnh tuần từ 14-20/4

10:47 | 15/04/2014
Tại các tỉnh phía Bắc, bệnh khô vằn tiếp tục phát sinh gây hại trên trà lúa đứng cái - trổ bông; sâu ...

muoihanh

Dự báo sâu bệnh tuần từ 31/3 - 6/4

12:30 | 31/03/2014
Trên cây chè, bọ cánh tơ cần phun Takare 2EC, Nouvo 3,6EC sáng sớm khi cánh còn ướt.

ray

Dự báo sâu bệnh tuần từ 24-30/3

12:42 | 24/03/2014
Tại các tỉnh phía Bắc, Bệnh đạo ôn tiếp tục gia tăng nhanh về diện tích nhiễm và mức độ hại trên trà lúa ...

sau_benh

Dự báo sâu bệnh tuần từ 21-27/10

11:10 | 21/10/2013
Tại các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân tiếp tục gây hại trên các trà ...