Tin tức

Dự đoán sâu bệnh

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 11 - 17/7)

10:07 | 11/07/2017
Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, sâu cuốn lá non lứa 5 gây hại trên lúa HT giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái, dự kiến trưởng ...

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 4 - 10/7)

08:56 | 04/07/2017
Các tỉnh phía Bắc: Rầy nâu - rầy lưng trắng tiếp tục hại diện hẹp; sâu đục thân 2 chấm trứng tiếp tục nở...

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 27/6 - 3/7)

10:12 | 27/06/2017
Sâu đục thân 2 chấm tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng trên mạ mùa và lúa mùa cực sớm - sớm, lúa sạ...

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 20 - 26/6)

08:12 | 20/06/2017
Tại các tỉnh phía Bắc, sâu đục thân 2 chấm trưởng thành tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng trên mạ Mùa và ...

ray

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 29/5 - 4/6)

10:04 | 30/05/2017
Rầy lứa 3 tiếp tục tăng mật độ, hại diện hẹp trên lúa chính vụ - muộn, giống nhiễm...

sau_xanh

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 22 - 28/5)

10:22 | 24/05/2017
Sâu non tuổi lớn tiếp tục gây hại diện hẹp trên những diện tích lúa nhiễm chưa được phun trừ hoặc phun kém hiệu quả, đặc ...

dao_on_la

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 24 - 30/4)

09:20 | 24/04/2017
Trên cây hồ tiêu, tuyến trùng hại rễ tăng; bệnh chết nhanh tăng nhẹ về diện tích nhiễm bệnh, chết chậm tăng nhẹ ở các tỉnh ...

o_n

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 17 – 23/4)

09:49 | 17/04/2017
Bệnh đạo ôn hại lá có xu hướng giảm. Trên cổ bông, bệnh tiếp tục phát sinh gây hại tăng trong điều kiện thời tiết thuận ...

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 3 - 9/4)

10:16 | 04/04/2017
Bệnh đạo ôn lá: Tiếp tục phát sinh gây hại tăng nhanh trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng tại một số tỉnh ...

ray_cam

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 27/3 - 2/4)

10:13 | 27/03/2017
Thời tiết vẫn thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát triển và gây hại mạnh, để quản lý bệnh đạo ôn lá và đạo ôn ...

ray_nau

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 20 - 26/3)

10:27 | 21/03/2017
Tại các tỉnh phía Nam, rầy nâu trên đồng phổ biến giai đoạn trưởng thành, diện tích nhiễm và mức độ gây hại ...

saucuon_la_nho

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 20/2 - 26/2)

08:50 | 20/02/2017
Tại các tỉnh phía Bắc, thực hiện đẩy nhanh tiến độ gieo cấy nhằm đảm bảo kịp khung thời vụ. Hướng dẫn bón phân cân đối ...

index

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 13 - 19/2)

09:01 | 13/02/2017
Tại các tỉnh phía bắc, chuột tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa trà sớm đẻ nhánh, lúa trà muộn mới gieo, ...

ray_nau

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 6/2 - 12/2)

08:39 | 07/02/2017
Tại các tỉnh phía bắc, ốc bươu vàng sẽ tiếp tục gây hại tăng trên mạ, lúa mới gieo, cấy. Gây hại nặng khu đồng trũng ...

ray_nau

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 16-22/1)

10:57 | 16/01/2017
Các địa phương cần chú ý theo dõi và phòng chống sinh vật gây hại dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Dự báo ...

obv_1

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 17 - 23/8)

10:37 | 17/08/2015
Tại các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên, chuột, ốc bươu vàng tiếp tục hại trên lúa giai đoạn mạ, đẻ nhánh