Tin tức

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 17 – 23/10)

Thứ tư, 18/10/2017, 08:32 GMT+7

Rầy hại trên các giống lúa nhiễm, khả năng gây cháy ổ nhỏ nếu không phòng trừ kịp thời. Sâu đục thân 2 chấm gây bông bạc...

Các tỉnh phía Bắc: Rầy hại trên các giống lúa nhiễm, khả năng gây cháy ổ nhỏ nếu không phòng trừ kịp thời. Sâu đục thân 2 chấm gây bông bạc, hại trên trà lúa trỗ muộn. Bệnh khô vằn, bạc lá, vàng lụi… hại tăng. Chuột, bọ xít dài, bệnh lem lép, nhện gié… tiếp tục hại.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ: Rầy, sâu cuốn lá, chuột, nhện gié, bệnh khô vằn, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, lem lép,... tiếp tục gây hại trên lúa mùa muộn chủ yếu tại Nghệ An, Thanh Hóa, nặng cục bộ.

Các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Rầy, bệnh lem lép hạt, khô vằn,... gây hại trên lúa giai đoạn làm đòng - trỗ - chắc xanh. Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông... hại chủ yếu trên lúa rẫy và hại rải rác trên lúa mùa, lúa vụ 10 và lúa gieo thẳng ở một số tỉnh đồng bằng. Sâu cuốn lá nhỏ hại trên lúa vụ 10, lúa gieo thẳng, lúa rẫy và lúa mùa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng. Chuột hại cục bộ các trà lúa. Ốc bươu vàng lây lan rộng theo mưa lũ.

Các tỉnh phía Nam: Rầy nâu phổ biến tuổi 1-3, gây hại chủ yếu ở mức nhẹ - trung bình. Bệnh đạo ôn phát sinh phát triển thuận lợi trên lúa TĐ - mùa và ĐX sớm giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ. Lưu ý phòng ngừa tốt ốc bươu vàng đối với lúa mới gieo sạ; sâu cuốn lá nhỏ, bệnh bạc lá vi khuẩn, chuột.

Theo Báo NNVN Online - CỤC BVTV