Tin tức

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 15 - 21/8)

Thứ tư, 16/08/2017, 08:05 GMT+7

Tại các tỉnh phía bắc, sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành lứa 6 tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng. Sâu non hại diện rộng.

Các tỉnh phía Bắc

- Sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành lứa 6 tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng. Sâu non hại diện rộng.

- Rầy cám lứa 6 nở gây hại diện rộng trên trà lúa mùa sớm - chính vụ và trên các giống nhiễm.

- Sâu đục thân 2 chấm gây bông bạc diện hẹp trên lúa cực sớm - sớm.

- Chuột, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn… hại tăng.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ

- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non lứa 6 gây hại trên lúa HT giai đoạn trỗ - chín, lúa Mùa giai đoạn lúa đứng cái - làm đòng, tập trung gây hại từ 10 - 20/8 với mật độ sâu, diện tích nhiễm tăng.

- Bệnh khô vằn, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, lem lép hạt tiếp tục phát sinh, gây hại tăng.

- Rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại xu hướng tăng trên lúa HT giai đoạn trỗ - ngậm sữa và hại trên lúa Mùa giai đoạn lúa đứng cái - làm đòng.

- Bệnh lùn sọc đen phát sinh gây hại, xu hướng tăng tại Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị.

Các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

- Rầy nâu, rầy lưng trắng, lem lép hạt, khô vằn, bệnh chết cây, sâu đục thân... tiếp tục phát sinh gia tăng gây hại trên lúa giai đoạn đòng trỗ - chắc xanh.

- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại nặng cục bộ lúa HT muộn, lúa vụ 3, lúa rẫy.

- Bọ trĩ, sâu keo, đốm nâu, nghẹt rễ... hại cục bộ lúa vụ 3, lúa mùa giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

- Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông hại lúa rẫy ở Tây Nguyên và Quảng Ngãi, Khánh Hòa.

Các tỉnh phía Nam

- Rầy nâu: Đang tuổi 1 - 3. Kiểm tra kỹ ruộng lúa, khi đợt rầy cám nở rộ tuổi 2 - 3 với mật số cao, xử lý thật tốt bằng một trong những loại thuốc chống lột xác.

- Trên lúa TĐ - mùa 2017 do điều kiện thời tiết thích hợp bệnh đạo ôn có thể gia tăng diện tích và mức độ hại.

- Bệnh lem lép hạt tiếp tục phát triển trên lúa trỗ đến ngậm sữa.

- Bệnh bạc lá tiếp tục phát triển trên lúa ở giai đoạn cuối đẻ nhánh đến trỗ, chú ý các giống nhiễm nặng như Jasmine85, C10, VD20, OM4900, OM4218...

Theo Báo Nông nghiệp Online - CỤC BVTV