TUNGSONG 18SL & 95WP

Phòng trừ nhóm sâu gây hại


Thành phần hoạt chất:

 • Nereistoxin 18% w/w
 • Phụ gia và dung môi 82% w/w

Thành phần hoạt chất:

 • Nereistoxin 95% w/w
 • Phụ gia và dung môi 5% w/w

Thể tích thực: 480ml, 960ml, 100gram

Danh mục: Từ khóa:

Liên hệ báo giá:

(028)-37754036

Đặc tính:

 • Có tác động tiếp xúc, vị độc và nội hấp mạnh.
 • Phổ tác động rộng.

Ưu điểm:

 • Hiệu lực trừ sâu rất cao,gây chết nhanh và kéo dài.
 • Hiệu quả kinh tế cao.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây Trồng Đối Tượng Liều Lượng Thời Điểm Cách Xử Lý
Lúa Sâu cuốn lá 2-2,5 lít/ha – Khi sâu tuổi 1-2 (sau khi bướm rộ 5-7 ngày).

 

– Lượng nước phun: 400-600 lít/ha.

– Đối với sâu đục thân, giai đoạn lúa làm đòng và 7 ngày trước trổ, theo dõi mật độ bướm để xử lý kịp thời.

Sâu đục thân 3-3,75 lít/ha

 

Cây trồng Sinh vật gây hại Liều lượng Cách Xử Lý
Lúa Sâu đục thân 0.5 – 0.6 kg/ha Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha.

Phun thuốc sau khi bướm rộ

5 – 7 ngày.

Phun thuốc khi bị trĩ khoảng

10 con/dảnh.

Lúa Sâu cuốn lá 0.6 kg/ha
Lúa Bọ trĩ 0.5 – 0.6 kg/ha

 


Lưu ý:

 • Thời gian cách ly: 14 ngày.
 • Không phun thuốc khi cây trồng đang ra hoa, thụ phấn.
 • Lá cây trồng đọng nhiều sương, nước ,có thể giảm hiệu quả thuốc.

PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI SÂU HẠI


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN