NEWS

Dự đoán sâu bệnh

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (27/11 - 3/12)

08:40 | 27/11/2018
Tại các tỉnh phía Bắc, chuột, bệnh khô vằn.... hại nhẹ lúa Mùa muộn giai đoạn ngậm sữa đến chín.

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (14 - 20/8)

09:51 | 15/08/2018
Tại các tỉnh phía Bắc, rầy lứa 5 tiếp tục tăng mật độ và gây hại diện hẹp trên lúa Mùa sớm, chính vụ và ...

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (7-13/8)

08:53 | 07/08/2018
Tại các tỉnh phía Bắc, sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành lứa 5 tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng...

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 3 – 9/7)

08:30 | 03/07/2018
Chuột, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ... xu hướng tăng trên lúa mới gieo sạ đến đẻ nhánh...

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 22 – 28/5)

10:57 | 22/05/2018
Các tỉnh phía Bắc: Rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại diện hẹp trên các trà lúa chính vụ - muộn và trên ...